Printr-o dotare corespunzatoare a exploatatiei cu investitia propusa in proiect, exploatatia va asigura valorificarea potentialului agricol la nivel superior, realizand o activitate eficienta.

Privind toate aspectele privind implementarea planului de afaceri se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la bugetul local.