Responsabilul legal si managerul fermei este COJOCARU DENISA-MARIA, avand calitatea de REPREZENTANT LEGAL,  care detine in totalitate (100%) actiunile in cadrul entitatii economice, respectiv PERSOANEI FIZICE AUTORIZATE.